El Dumenge 31 de Maig de 2015, reunida la Comissió de la Falla Illes Canàries Trafalgar en el Casal d’Illes Canàries 108 de València, ha nomenat en Junta General Extraordinària a:

Fallera Major:
Na Nuria Valero i Mollà
Fallera Major Infantil:
Na Gemma Córdoba i De Maya
President Infantil:
En Javier Reyes i Badenes

que junt en el nostre President En David Canales i Castillo, passen a formar part del Quadro d’Honor de nostra Falla i de l’Historia de nostra Comissió com a representants de l’Eixercici 2015 – 2016.

Delegació de Cultura i comunicació

Fotos: La Comissió