Ja està obert, fins el pròxim dimecres 15 de juliol, el termini per tal de presentar la candidatura a Fallera Major i Fallera Major Infantil de Xàtiva.

Per a poder ser candidata, el president de la comissió a la que pertany la fallera haurà de signar la instància on conste el nom, cognoms i historial faller de la mateixa, encara que des de la Junta Local recomanen entregar una fotografia amb el vestit tradicional. El dia posterior al tancament del termini, el nom i la fotografia de les candidates es publicarà a la web oficial i a les xarxes socials de la Junta Local Fallera. A més a més, serà imprescindible tenir tres anys d’antiguitat al cens faller xativí, és a dir, que hagen format part, almenys durant tres anys, de la comissió major de qualsevol falla.

Les instàncies s’hauran de presentar a la Junta Executiva abans del 15 de juliol, a la seu de la Junta Local Fallera, en horari de 20:30 a 21:30 els dilluns i els dijous, així com el dimecres 15.

El jurat estarà compost pel president de la Junta Local Fallera –que sols tindrà vot en cas d’empat-, tres membres de la Junta Executiva –que no podran pertànyer a la mateixa comissió que cap de les candidates-, i tres persones escollides per la Junta Executiva, i emetrà el seu veredicte quinze dies després de la data límit de presentació de candidatures. En eixe període de temps, s’haurà organitzat un acte de presa de contacte entre les candidates i el jurat, on es realitzarà una visita cultural a una població veïna, a la que acudiran el jurat, la executiva de la Junta Local, les Falleres Majors de Xàtiva Alba Fuster i Fabra  i Gisela Carpintero i Alventosa, i membres d’altres juntes locals veïnes.

Per tal d’escollir a les pròximes màximes representants de les Falles de Xàtiva es valorarà la personalitat, la formació cultural, l’esperit faller i la soltesa, gràcia i dicció a l’hora de llegir un discurs per a la Crida. Aquest discurs, que proporcionarà el jurat, serà el mateix per a totes les candidates i s’entregarà abans de l’acte de presa de contacte per tal de que puguen treballar amb ell.

Premsa JLF Xàtiva