Hi ha dies que abans d’escomençar una partida, només mirant als rivals que tens enfront, saps que guanyar no serà tasca senzilla, sobretot perque la baralla és punyetera i com molts sabreu per pròpia experiència, no sempre t’entren bones cartes i damunt si els atres tenen del seu costat, la chàchara i la làbia que donen les lloables qualitats de polític de Pere Fuset en ser docte en verborrea i mestre en la muleta per a torejar als presidents, la cosa encara pot resultar més complicada.

Ací estem, en el Palau, escoltant els tirons d’orelles de l’Assamblea de Presidents a, qui de moment, és el President de Junta. No sabem cóm té la poca vergonya de presentar-se hui llançant balons fòra després de totes les declaracions que va fer en el ple la semana passada i que degut a la reprovació promoguda per gran cantitat de presidents i les seues troles en forma de resposta, han transcendit a l’àmbit estatal sent novament Valéncia i la nostra Festa maltractada pels mijos de comunicació nacionals. Si tot això  fora poc, Pere continua encabotat en tindre raó per damunt dels presidents i ara mateix li estant guanyant la mà. ¿Conseguirà repondre’s a bases de ‘mentiroles’ i promeses? ¿Rascarà  i traurà pedra a pedra la distància que li porten els plantejaments de l’Assamblea? Esperem pel be de les Falles que no traga trentatrés i nos guanye de mà la falta. A l’escrit de reprovació que contempla el Reglament i que firmaven i donaven entrada per Registre General un total de 47 comissions en primera instància recolzades fins a 53 en segona, s’han afegit a dia de hui al voltant 80 comissions quedant de manifest que dins del conjunt de l’Assamblea havien sentat molt malament els últims acontenyiments i declaracions del Sr. President de JCF.

Dos eixemples conformen l’escrit de reprovació, el primer les ‘normes’ sobre protocol i vestimenta i en segon el Llibre Faller. No foren suficimients les curioses justificacions que va fer Pere per a suavisar la velada abans que començara l’ordre del dia, en una intervenció meditada i preparada a tenor dels papers que tenia davant; els firmants de la mà de Miquelo García, president de la Falla Bilbao pregaren un recés per a fer un front comú i debatre entre les falles firmants si la moció de reprovació continuava avant; en passar uns minuts reunits en una sala anexa els firmats acordaren seguir avant i escomençaren les intervencions a favor i en contra; Vicent Boluda, president de Pizarro reprengué al president dient-li que les seus disculpes aplegaven tart, el mal ya està fet; no demanen el seu cap pero vosté ha usurpat les funcions de l’Assamblea en un cas i ha ignorat el seu mandat en l’atre punt reprovat. Si la cosa no estiguera ya prou cuita i no per la calefacció a tota virolla que estava excesivament alta, aplegà la tanda de paraula de Santiago Rusiñol i fon en este cas la poetesa Ampar Cabrera qui va defendre la reprovació en un discurs ple d’alusions a les ofenses sofrides pel colectiu de poetes festius i al despreci continu per part del Sr. Fuset a Lo Rat Penat; cal destacar que l’associació centerària que promou el Concurs de Llibrets de Falla aixina com els poetes formen part de l’expedient i la documentació que s’ha aportat a la UNESCO per a promoure les Falles com a Patrimoni Inmaterial de l’Humanitat.

 

La seua intervenció plena de serenitat i temple, fon memorable i llargament aplaudida pels assistents, reconeixent els presidents en els seus aplaudiments tot l’escarni patit fins ara i donant-li el seu soport després de l’enterea que ha demostrat com dòna, com fallera i com valenciana de soca i arrel.

Atres veus com la de Pedro Pons de Sgto-Padre Urbano, Miguel Prim de Maestro Gozalbo o Manolo Más d‘Exposición entre atres, solicitaren mirar avant i aconsellaren a la taula presidencial que prenguera bona nota de la decisió sobirana de l’Assamblea.

Cal resenyar també les intervencions de José Manuel Cort per Rubén Darío o Jorge Defez per la falla Nort-Dr. Zamenhoff. Després de fer el reconte de la votació la reprovació fon aprovada per la majoria dels presents. El tiró d’orelles de l’Assamblea fon històric a pesar de que Pere va intentar argumentar en reiterades ocasions que no era el millor moment per a tractar este novedós conflicte per la proximitat al fallo de la UNESCO. Conflicte que ell mateix ha creat, no s’oblide ningú, que això no va a poder dir que és producte de la directiva anterior. Vosté Sr. Fuset  volia guanyar de fallanca i li han agafat sense envit i ha perdut la cama. Ara, lo que sí pot dir sense cap dubte i tafarrejar també, és que ha conseguit passar a l’història de les Falles;
com Pere I el Reprovat.

 

Sito Sanchis