En un casal que estaba  que no cabia ni una agulla, es donà pas a la PRESENTACIÓ DEL PROJECTE del 50 ANIVERSARI.

En la presència dels actuals presidents i falleres majors, vingueren una ampla representació de felleres majors i presidents que durant estos 50 anys han segut història viva de la nostra Comissió.
És cert que faltaren algunes persones que no pugueren vindre per motius personals, però es logrà contactar en practicament el 90% de tots els cuadres d’honor que hem tingut en estos 50 exercicis fallers.
S’escomençà donant la benvinguda per part de la Presidenta de la Comissió del 50 aniversari, a tots els presents, per a pasar acte seguit a un breu resum audiovisual de estos 50 anys de vida fallera, per a tancar després en un Ví d´honor.
Comemçem l’any del 50 aniversari!!!!!!!

Falla Hierros

Fotos: La Comisión