La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres la convocatòria del procés de selecció de les propostes creatives.

APROVADES LES BASES DE SELECCIÓ DE 30 PROJECTES ARTÍSTICS PER A LA DESFILADA DE CARROSSES DE LA BATALLA DE FLORS.

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres les bases del procés de selecció de 30 projectes artístics per a la desfilada de carrosses en la Batalla de Flors, que se celebrarà diumenge 28 de juliol. Les bases han estat elaborades pel Servici de Cultura Festiva.

La Batalla de Flors és el colofó de la Gran Fira de València, en la qual les carrosses revestides amb flors acaparen tot el protagonisme, igual que ha sigut des de la primera edició, celebrada l’any 1891, fa ja més d’un segle. En l’elaboració i disseny d’estes carrosses destaca el treball creatiu dels artistes carrossers valencians, que duen a terme els seus dissenys d’ornamentació floral en tallers especialitzats.

El concurs està obert a qualsevol artista que haja realitzat carrosses en exercicis anteriors, així com a artistes plàstics amb experiència acreditada en el disseny o construcció de carrosses o falles. També hi poden concórrer persones amb la titulació del cicle superior d’Artista Faller i Construcció d’Escenografies. El termini de presentació és de tres dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de les bases.

El comité de selecció estarà integrat pel cap de la Secció municipal de Patrimoni Festiu, el cap de la Secció de Museus de Cultura Festiva i una persona proposada pel Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València. La selecció es farà segons els criteris d’originalitat i creativitat en la proposta (40 %), disseny d’acord amb l’esdeveniment (40 %) i qualitat del treball desenvolupat en este tipus d’esdeveniments o manifestacions festives (20 %). El pressupost destinat a esta acció és de 112.650 euros.