Joan Francesc Prim seguirá presidiendo la Agrupación Fallas Olivereta

L’AGRUPACIÓ DE FALLES OLIVERETA TRIA PRESIDENT PER A L’ANY 2021.

A la nit del 21 de maig, en Assemblea General de Presidents, ha resultat escollit per segon any consecutiu com a President de l’Agrupació de Falles Olivereta per a l’exercici 2021 En Joan Francesc Prim i Ibanyes.

En la mateixa sessió telemàtica es van aprovar els comptes anuals donant per finalitzat l’exercici faller del 2020.

LA AGRUPACIÓN DE FALLAS OLIVERETA ELIJE PRESIDENTE PARA EL AÑO 2021.

En la noche del 21 de mayo, en Asamblea General de Presidentes, ha resultado escogido por segundo año consecutivo como Presidente de la Agrupación de Fallas Olivereta para el ejercicio 2021 D. Joan Francesc Prim i Ibanyes.

En la misma sesión telemática se aprobaron las cuentas anuales dando por finalizado el ejercicio fallero del 2020.

Joan Francesc Prim
Joan Francesc Prim Presidente Agrupación Fallas Olivereta