III edició dels Premis Caliu a les falles igualitàries i diverses

El Servei d’Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de València ha habilitat el procediment per a la sol·licitud de la III edició dels Premis Caliu a les falles igualitàries i diverses.

El termini es va iniciar el passat dia 25 de juny i finalitzarà el pròxim 13 d’agost.

Castellà: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/ig.ay.30?lang=1
Valencià: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/ig.ay.30?lang=2

L’objectiu de la convocatòria dels Premis Caliu és fomentar la creació de nous projectes per les comissions falleres de les falles grans i infantils que, pels seus elements, tractament dels temes i materials, tinguen un concepte igualitari i divers, contribuint amb això a la superació de barreres i estereotips.

Només podran sol·licitar aquests premis les comissions de falles de la ciutat de València i els seus Pobles que estiguen integrades en la Junta Central Fallera, i que compten amb capacitat jurídica per a això.

L’acreditació d’estar integrades en la Junta Central Fallera, així com la resta de requisits exigits per a participar, s’efectuarà per mitjà d’una declaració responsable que s’adjunta com a Annex 1.

Les sol·licituds es podran presentar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins al dia 1 de març de 2020, inclòs.
Publicació BOP: Dijous, 24 de Juny de 2021 – Núm. 120

Termini de sol·licitud: del dia 25/06/2021 fins al 13/08/2021 ambdós inclusivament.