La comissió de la Falla Ferros te una semana carregada d’actes i d’activitats.
Comencen el Dijous amb la lectura i obertura de sobres de les candiadtures a
fallera major i president infantil 2016. Continuaran el Divendres amb l’obertura del o dels sobres amb les candidatures a fallera major 2016.
i acabarem Dissabte en la tradicional «Verbena» de Sant Joan, que com sempre estarà plena d’activitats, tant per als menuts com gran de la falla. Amb jocs infantils, quinto i Tapa, Tómbola, Sopar Popular i, fins i tot, Play-Backs, per a que tots pugam gaudir d’un dia especial.
Vine i passat´ho be en la nostra compañía.

Comunicació Falla Ferros