LA JUNTA DE GOVERN LOCAL APROVA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES COMISSIONS FALLERES PER LA IL·LUMINACIÓ DECORATIVA DE LES FALLES 2019.

La Junta de Govern Local ha aprovat este matí la concessió de subvencions a les comissions falleres per la il·luminació decorativa dels seus carrers amb motiu de les Falles de 2019, així com pel canvi de denominació de carrers i places de la ciutat derivat de l’aplicació de la Llei de Memòria Històrica.

Respecte a les subvencions concedides a les comissions falleres per la il·luminació decorativa dels carrers, l’import total és de 151.456,20 euros, mentre que les ajudes econòmiques pel canvi de denominació de carrers i places, derivat de l’aplicació de la Llei de Memòria Històrica, ascendix fins a 16.363,97 euros. Respecte a esta última concessió, la quantia màxima de l’ajuda a concedir per comissió és de 1.500 euros.

Anteriorment, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el passat 5 de desembre de 2018, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per la il·luminació decorativa dels seus carrers, mentre que la convocatòria per a la concessió de les ajudes econòmiques pel canvi de denominació de carrers i places de la ciutat, derivat per l’aplicació de la Llei de Memòria Històrica, va ser aprovada el passat 30 de novembre de 2018.